Julebrev 2020

11.12.2020

I forbindelse med at 2020 nærmer seg slutten vil vi ta opp noen punkter.

Innlevering av bilag

Alle bilag for 2020 må være levert oss innen den 20 januar
Bilag som vedrører utbetaling av lønn må leveres så snart som mulig, og senest innen 18. desember. Husk å levere med bilag på innberetningspliktige pensjoner og forsikringer.
Aksjonærregisteroppgaven- gi også beskjed om kjøp og salg av aksjer, samt eventuelt utbytte, innen 31 desember.

Effektivt og automatisert regnskap

Vi minner om at vi kan tilby regnskapsprogram som gjør økonomistyringen enkel, effektiv og oversiktlig ved hjelp av moderne teknologi. Det er tilrettelagt for at din bedrift skal kunne skreddersy arbeidsflyt og rutiner tilpasset deres behov, slik at du enkelt kan erstatte unødvendige manuelle oppgaver med automatiserte løp.
Regnskapsprogrammene våre har full integrasjon med banker, kassasystemer, lagerstyring, timeføring mm.
Ta kontakt med oss så finner vi ut hva som passer for at akkurat du skal slippe tungvinte manuelle arbeidsoppgaver og kunne ha tilgang til et oppdatert regnskap til en hver tid.

Ny arvelov trer i kraft 1. januar 2021- flere endringer

Etter gjeldende arvelov, kan avkortning som utgangspunkt også bestemmes i etterkant, og det er per i dag ikke et krav at mottager informeres om at gaven skal avkortes senere.
Etter den nye arveloven er det et vilkår for avkortning at dette ble satt som en betingelse for gaven/forskuddet da gaven/ forskuddet ble gitt.

Dersom du tidligere har gitt gave/ forskudd på arv uten at det er satt en betingelse om avkortning, men du ønsker at gaven skal avkortes i arven etter deg, må slik avkortning bestemmes senest 31. desember 2020, bør være skriftlig. Etter dette tidspunktet vil muligheten for avkortning være avskåret. Når tidligere gave/ forskudd da ikke
blir hensyntatt, risikere man at arven blir skjevt fordelt mellom arvingene.
Se www.arv.no for mer informasjon om endringene.

Kontaktinformasjon i Altinn

Det er viktig at alle sjekker sin kontaktinformasjon i Altinn. Om det ikke ligger noe der eller om det ligger feil epost eller mobilnummer kan det fort være at viktig informasjon ikke kommer frem.

Forskuddsskatt og elektroniske skattekort

Sjekk skattetrekksmeldingen for 2021 om forskuddsskatten står i forhold til forventet inntekt i 2021. Ta kontakt med oss hvis det er behov for endring. Første forfall er 15. mars 2021.
Tilleggsforskudd for 2020 kan innbetales innen 31. mai 2021. Da unngår man renter på restskatten.

Åpningstider Julen 2020

Vi forholder oss til helsemyndighetenes anbefalinger ifbm Covid-19 situasjonen om å ha færrest mulig nærkontakter og velger derfor å holde kontorene stengt inntil videre.
Det kan gjøres avtale om oppmøte på kontorene i god tid på forhånd.

Vi oppfordrer til å skanne og sende bilagene på epost eller til importsentrene vi har i regnskapsprogrammene som pdf filer. Filene kan sendes hver for seg eller samlet. Bilagene kan også legges i mappa/ konvolutt i postkassene ved kontorene. Fint om dere samtidig sender beskjed til oss.

Vi er å treffe på tlf 32746694 og 32987083 fra kl 9-15, mandag-fredag tom tirsdag 22.12.
I romjulen holder vi stengt, er å treffe på tlf igjen mandag 4.1.2021
Post@okonomi-fokus.no blir sjekket jevnlig.

Priser

Prisene forblir som i 2020, altså ingen prisøkning i 2021.

TAKK FOR GODT SAMARBEID I ÅRET SOM HAR GÅTT.
VI ØNSKER ALLE EN GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR!

 

Hilsen oss på Økonomi-fokus AS

Randi     Sandra     Janne     Karoline     Torun     Gunhild     Liv Jorunn

 

Til toppen